Missie & Visie

De Missie van het Fortuna Museum is het vergroten van het imago en de aantrekkingskracht van de club door het historisch erfgoed van Fortuna Sittard en haar rechtsvoorgangers te inventariseren, te beheren, veilig te stellen en open te stellen voor een groot en divers publiek.

Het Fortuna Museum informeert en inspireert bezoekers met het heden en verleden van Fortuna Sittard en haar rechtsvoorgangers.

Wij willen de binding van supporters/verzamelaars/voetballiefhebbers met de club vergroten, door hen maximaal bij de activiteiten van het Fortuna Museum te betrekken.

www.helwig.nl
Schuiven naar boven